fredag 26 oktober 2012

Fredagsförfall! Boardfabrik.

Det har blivit rätt mycket förfall fotograferat under en tid, istället för att svämma över bloggen med materialet tänker jag pytsa ut det en gång per vecka: Fredagsförfall.

Vi börjar med några bilder från en boardfabrik som i stora delar har rivits. Den del som står kvar är delvis brunnen och delvis i drift av andra företag, så inte helt övergiven. Men i de övergivna delarna fanns lite kvar att se.

Betongglas.
Åh, dessa underbara spiraltrappor!
Högt däruppe finns en ljuskälla.
Enda kvarvarande maskinresten vad jag kunde se.
Betongglaset igen.
Ångackumulator i förgrund, månen någonstans där i bakgrunden.
Det blev ganska många kvadratmeter som inte undersöktes, vägen in tycktes vara ned via en sprialtrappa i den brunna delen. Jag var inte så sugen på ett trappras och att bli fast där nere så det fick vara.

Inga kommentarer: