måndag 17 september 2012

Sågverk

Ett gammalt sågverk, hur gammalt vet jag inte men det finns stor anledning att tro det var ångdrivet från början. Runt millenieskiftet var det färdigsågat och kvar blev bara torkning och justersågning, maskinparken var allt för gammelmodig för att stå sig i det kärva träförädlingsläget. Det dröjde dock inte länge förrän även den sista spillran lades ned.

Ett annat företag har köpt marken och skrivit in i köpekontraktet att eventuella miljöproblem och saneringar hör till den ursprungliga ägaren, men så kan man inte friskriva sig från miljöansvar och trätan går vidare. Sannolikt finns det gott om gamla miljösynder efter impregneringsverksamhet med synnerligen elaka kemikalier.

Helt övergivet är det dock inte då området nyligen börjat användas som lagerplats för energived, både timmer och flis. Byggnaderna är dock övergivna samt i de flesta fall i bedrövligt skick.
Skrämde upp ett rådjur.
Maskindelar i skogen.

En av torkkamrarna.
Friskluftsintag till kontrollrum.
Stora cirkulationsfläktar i torkkammare.
Fint ljus här och där.

Flislager.
Koppartjuvar och vandaler har dragit fram, men inte speciellt sprayat.
Pannan nedmonterad.
Hallå?
Korridor i ett av torkhusen.
Kontoret, förvånansvärt välbehållet men också låst, lappar om larm och i exponerat läge.Uppdatering: Allt väster om den gamla järnvägen tillhör en lokal privatperson och är inte övergivet (några av husen är avbildade här, låter dem vara kvar då de en gång hört till sågverket).

Utöver det lite nya bilder på fläktarna, lägre ISO och stativ så det inte är så brusigt!


Nu syns storleken bättre!
Fartblurr.
Bonusbild på omgivningarna.


Inga kommentarer: